KESÄKOKOUS 2021

Saaliskiintiöt :Metso 2 kpl Teerelle ,Pyylle ,Fasaanille ei rajoitusta. Sorsan pyynti kosteikolla,tuo kaikki roskat pois passipaikoilta ne eivät kuulu luontoon ,luonnonmateriaali kojut sallittu.Vierasluvat 20€ vrk jäsenen mukana niin sorsa kuin metsäkanalinnut +kosteikolle 20€ lisämaksu vrk eli kosteikko 40€ vrk vieras jäsenen mukana.Pienpedot pyynti vierailta jäsenen mukana ilmainen.Kauriin metsästys kiintiö 2 kpl,kysy lupasaldo ennen pyyntiä Veli Kangas 040-0193579. Kuulumme karhunpyyntilupaan myös tällesyksyä,ilmoita yhdyshenkilölle Teppo Kangas 040-7714781 ja käy kuittaamassa pyyntiohjeet mikäli kiinnostusta metsälle. Maksut tilille IBAN: FI53 5205 0320 0123 07 Saviselän erämiehet ry. Muista saalisilmoitukset oma.riista.fi

Talvikokouskutsu

Kutsumme seuran jäsenet talvikokoukseen joka pidetään 23.05.2021 Saviselän koululla klo 14.00. Käsitellään tilit , sekä sääntöjen määräämät asiat. Älä tule kuitenkaan sairaana kokouspaikalle vaan valtuuta joku puolestasi.

Hirviluvat

Ristikorpi 1,5 lupaa.

Keskikylä 1 lupa.

Saarenpää 1lupa. Lisäksi yksi lupa käytetään maanomistaja /peijais lihoiksi

Peijaisten pidossa seurataan syksyn korona epidemiaa ja mennään sen ehdolla.