Kiintiöt 2018

Metsäkanalintukiintiö on viisi (5) lintua joista yksi (1) saa olla metso tai koppelo.

Metsäkauriin pyyntikiintiö on kaksi (2) vasaa. Seuranjäsen voi kuitenkin kaataa vain yhden kauriin. Pyynnin yhteyshenkilö on Timo Levä, puhelin: Nolla Neljä Viisi 6703550, jolta on kysyttävä vielä pyynnissä olevien lupien määrä ennen pyyntiä, sekä ilmoitettava mahdollinen kaato.

Kauriskaadosta on tehtävä vielä asetuksen mukainen kaatoilmoitus Riistakeskukselle Omariista palvelun kautta.

 

Fasaanilupa 25€, jolla saa pudottaa kaksi (2) fasaania.

Koiraniemen kosteikolle sorsanpyyntilupa maksaa jäseneltä 10€/kausi. Jäsenen mukanan vieraan lupa 20€/päivä. Yksi vieras kerrallaan/jäsen.

Hirvenvasan ostotarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.09.2018. Suljettu kirjekuori merkitään ”Tarjous” ja jätetään Heikki Manniselle.