Kiintiöt 2019

Metsäkanalintukiintiö on viisi (5) lintua joista yksi (1) saa olla metso tai koppelo.

Metsäkauriin pyyntikiintiö on kaksi (2) sarvellista ei saa ampua. Seuranjäsen voi kuitenkin kaataa vain yhden kauriin. Pyynnin yhteyshenkilö on Heikki Manninen  044-5852244, jolta on kysyttävä vielä pyynnissä olevien lupien määrä ennen pyyntiä, sekä ilmoitettava mahdollinen kaato.

Kauriskaadosta on tehtävä vielä asetuksen mukainen kaatoilmoitus Riistakeskukselle Omariista palvelun kautta.

 

Fasaanilupa 25€, jolla saa pudottaa kaksi (2) fasaania. Pelloilta metsästys ainoastaan maanomistajan luvalla.

Koiraniemen kosteikolle sorsanpyyntilupa maksaa jäseneltä 10€/kausi. Jäsenen mukana vieraan lupa 20€/päivä. Yksi vieras kerrallaan/jäsen. Pitäkää huoli että roskat kerätään pois metsästyksen päätyttyä passipaikoilta.

Hirviluvan( 2 kpl) ostotarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.09.2019. Suljettu kirjekuori merkitään ”Tarjous hirviluvista” ja jätetään Heikki Manniselle.
Pohjahinta 800€/lupa.

Kausikorttien myynti ainoastaan johtokunnan jäsenen suostumuksella. 
Metsästysalueilla ajoneuvoilla ajo kielletty pelloilla sekä pehmeillä penkkateillä.